Presentera RBU Stockholm

Vill du berätta om RBU Stockholm på ett föräldramöte eller på ditt kommunala handikappråd?

 

Här finns Powerpointbilder att använda vid informationen.

Bildspel RBU