Stoppa avvecklandet av tågvärdar i Stockholm!

I juni 2021 fattade Trafiknämnden i region Stockholm beslut om att pendeltågens tågvärdar ska ersättas med kameror 2023. Pendeltågens tågvärdar har tidigare haft till uppgift att se till att säkerheten efterföljs, ombesörjt ledsagning och att sköta rampservice för de resenärer som är i behov av det fungerar.

Funktionsrätt i Stockholms län, som samlar ett flertal funktionsrättsorganisationer i Stockholm, har tillsammans med DHR (Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet) och SRF (Synskadades riksförbund) deltagit i flera samverkansråd under 2021-2023 där de belyst konsekvenserna av detta beslut. I  januari 2023 pausade det nya styret i regionen beslutet i väntan på oberoende konsekvensanalyser av säkerhets- och tillgänglighetsaspekter.

Under det senaste samrådet 16/2 nämndes inget om att utredningen hade startat men nu har det kommit till vår kännedom att den var klar fyra dagar senare den 20/2.  Utredningen är gjord av WSP och underlaget kommer direkt och endast från MTR (som är de som ansvarar för pendeltågstrafiken). Detta trots att det skulle vara en oberoende utredning. Funktionsrätt, DHR och SRF har inte varit delaktiga eller informerade.

Även om det fortfarande kvarstår frågor kring tillgängligheten har personalen på SL redan fått nya instruktioner. SL:s hemsida är uppdaterad med de nya reglerna och kundtjänst informerar dig som ringer om att du behöver föranmäla din resa och att annan SL-personal än tågvärd ska hjälpa dig på och av, men du får klara dig själv under resan (reglerna började gälla 5/12-2022).

På onsdag 22/3 har Trafiknämnden sammanträde och då kommer de ta upp frågan om tågvärdar. Pendeltågens tågvärdar har tidigare haft till uppgift att se till att säkerheten efterföljs, ombesörjt ledsagning och att sköta rampservice för de resenärer som är i behov av det fungerar.

På SL:s hemsida kan du läsa om vad som gäller för rampservice från och med 5/12-2022:

  • Du behöver veta vad som gäller vid just den station du vill kliva på och även kliva av
  • Du rekommenderas att ringa och boka rampservice 30 min innan avfärd
  • Du rekommenderas att boka ledsagning en till två timmar innan du ska resa

Det står att du kan vara spontant vid vissa stationer genom att anmäla till spärrvakten men det är inte detsamma som att en annan SL-personal hinner komma och hjälpa till…

Läs mer om de nya reglerna på SL:s hemsida: Pendeltågen | SL

Var med och påverka!

 

1. Skicka ett mejl till Trafiknämnden i region Stockholm

Du kan skicka mejl till representanter i Trafiknämnden som är den nämnd som har fattat beslutet om att ta bort tågvärdarna och ersätta dessa med kameror under 2023. Vi har förberett en text med våra krav som du kan kopiera och klistra in i ett mejl. Bifogat finns även en lista på mejladresser till representanter i Trafiknämnden.

Mall för mejl till Trafiknämnden

Mejladresser Trafiknämnden

2. Delta på demonstrationen imorgon onsdag 22 mars klockan 13.30

På onsdag 22 mars har SEKO (som organiserar tågvärdar och lokförare) tagit initiativ till en demonstration i anslutning till Trafiknämndens kommande sammanträde. Vi behöver vara många som visar vårt missnöje mot beslutet om att avveckla tågvärdarna på pendeltågen.  Vi som kan och vill ses vid Trafiknämndens kontor på Lindhagensgatan 100 klockan 13.30 och gör gemensam sak. Tillsammans kan vi påverka!

Till formuläret: Aktion för pendeltågens tågvärdar 2023 – Google Formulär

3. Skicka in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen DO

Du kan även välja att göra en DO-anmälan eftersom Trafiknämndens beslut innebär att personer som har en funktionsnedsättning inte har tillgång till kollektivtrafiken på samma sätt som andra medborgare. Personens rörelsefrihet blir begränsad och detta är diskriminering. Vi har förberett en text för en DO-anmälan som du kan kopiera och klistra in i ett mejl. DO-anmälan kan du antingen mejla till do@do.se eller skicka in med post till:
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna

Läs mer på DO:s hemsida 

DO anmälan

4. Dela en berättelse!

Har du redan hunnit resa efter att de nya reglerna infördes så får du gärna dela med dig om hur det har fungerat. Om du har behövt förboka rampservice och om du har fått hjälp i tid. Du kan antingen fylla i formuläret nedan eller mejla till oss på kontakt@stockholm.rbu.se. Berättelserna samlas endast internt och du får såklart vara anonym.

Till formuläret: Erfarenheter av pendeltåg 2023 – Google Formulär