Styrelsen

Styrelsen för RBU i Stockholms län består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Nuvarande styrelse valdes på årsmötet i april 2020. Styrelsen är det högsta beslutande organet, för beslut som fattas mellan årsmöten i RBU i Stockholms län.

Styrelsen sammanträder en gång per månad (uppehåll under sommaren). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför styrelsen och kan fatta vissa beslut självständigt (styrelsen kan dock alltid ta upp ärenden som handlagts i arbetsutskottet och fatta nya beslut om man vill det).

RBU Stockholms läns styrelse

Annika Stridh
Ordförande
Carina Pahl Skärlind
Vice ordförande
Robert Metz
Kassör
Eva Wodzynska
Ledamot
Daria Mazurina
Ledamot
Sabina Soldati
Ledamot
Leif Holmgren
Ersättare
Agnes Serfözö
Ersättare
Stefan Gahne
Ersättare