×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStyrelsen

Styrelsen för RBU i Stockholms län består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Nuvarande styrelse valdes på årsmötet i mars 2017. Styrelsen är det högsta beslutande organet, för beslut som fattas mellan årsmöten i RBU i Stockholms län.

Styrelsen sammanträder ca en gång per månad (uppehåll under sommaren). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför styrelsen och kan fatta vissa beslut självständigt (styrelsen kan dock alltid ta upp ärenden som handlagts i arbetsutskottet och fatta nya beslut om man vill det).

 

Mötesdatum

Styrelsens mötesdatum under hösten 2017 är: 3, oktober, 25 november, 11 december,
Årsmöte kommer att hållas i RBU Stockholms lokaler på S:t Göransgatan tisdagen den 27 mars 2018.

 

 

RBU Stockholms läns styrelse:

 

 

Rickard Friberg
Rickard Friberg, Ordförande i RBU i Stockholms län
Mobil: 070-616 03 04
E-post: rickard@ramp.nuLill Hultman, Vice ordförande
Mobil: 070-285 33 95
E-post: lillolars@hotmail.comRobert Metz, Kassör
Mobil: 0739-80 49 80
E-post: robert@metzdata.nuAnnika Stridh, Ledamot
Mobil: 0703-69 09 30
E-post: annika_stridh@hotmail.comStefan Swedenrose, Ledamot
Mobil: 070-497 49 28
E-post: stefan@swedenrose.seSonia Hantman, Ledamot
Mobil: 0706-98 18 42
E-post: soniahantman@gmail.comEva Wodzynska, Ledamot
Mobil: 073-627 40 25
E-post: evawodzynska84@gmail.comIna Åkerberg, Ersättare
Mobil: 073-661 22 01
E-post: ina.akerberg@gmail.comOve Hedlund, Ersättare
Mobil: 073-732 87 19
E-post: ovehedlund@hotmail.comNathalie Komorowski, Ersättare
Mobil: 0708-60 41 99
E-post: natkom@live.se