×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStyrelsen

Styrelsen för RBU i Stockholms län består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. På grund av flytt till utlandet är en plats vakant bland ordinarie ledamöter. Nuvarande styrelse valdes på årsmötet i mars 2018 Styrelsen är det högsta beslutande organet, för beslut som fattas mellan årsmöten i RBU i Stockholms län.

Styrelsen sammanträder ca en gång per månad (uppehåll under sommaren). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför styrelsen och kan fatta vissa beslut självständigt (styrelsen kan dock alltid ta upp ärenden som handlagts i arbetsutskottet och fatta nya beslut om man vill det).

 

Mötesdatum

Styrelsens mötesdatum under året läggs inom kort upp här

 

 

RBU Stockholms läns styrelse:

 

 


Annika Stridh, Ordförande i RBU i Stockholms län
Mobil: 070-369 09 30
E-post: annika.stridh@stockholm.rbu.seLill Hultman, Vice ordförande
Mobil: 070-285 33 95
E-post: lillolars@hotmail.comRobert Metz, Kassör
Mobil: 073- 980 49 80
E-post: robert@metzdata.nuCarina Pahl Skärlind , Ledamot
Mobil: 070-432 39 12
E-post: carina.pahl@aftonbladet.se


Jessica Beser, Ledamot
Mobil: 070-922 99 77
E-post: jessica.beser@gmail.comEva Wodzynska, Ledamot
Mobil: 073-627 40 25
E-post: evawodzynska84@gmail.com


Leif Holmberg, Ersättare
Mobil: 072- 200 93 82
E-post: leif.holmgren@bosonifhs.seIng-Marie Olofsdotter, Ersättare
Mobil: 070- 405 83 36
E-post: ingmarieolofsdotter@gmail.comTherese Lagerman, Ersättare
Mobil: 070-369 60 22
E-post: therese.lagerman@stockholm.rbu.seSabina Soldati, Ersättare
Mobil: 070- 091 14 59
E-post: sabsol76@gmail.com