×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStyrelsen

Styrelsen för RBU i Stockholms län består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. På grund av flytt till utlandet är en plats vakant bland ordinarie ledamöter. Nuvarande styrelse valdes på årsmötet i mars 2018 Styrelsen är det högsta beslutande organet, för beslut som fattas mellan årsmöten i RBU i Stockholms län.

Styrelsen sammanträder ca en gång per månad (uppehåll under sommaren). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför styrelsen och kan fatta vissa beslut självständigt (styrelsen kan dock alltid ta upp ärenden som handlagts i arbetsutskottet och fatta nya beslut om man vill det).

 

Mötesdatum

Styrelsens mötesdatum under året läggs inom kort upp här

 

 

RBU Stockholms läns styrelse:

 

 


Annika Stridh, Ordförande i RBU i Stockholms län
Mobil: 070-369 09 30
E-post: annika.stridh@stockholm.rbu.seLill Hultman, Vice ordförande
Mobil: 070-285 33 95
E-post: lillolars@hotmail.comRobert Metz, Kassör
Mobil: 073- 980 49 80
E-post: robert@metzdata.nuCarina Pahl Skärlind , Ledamot
Mobil: 070-432 39 12
E-post: carina.pahl@aftonbladet.se


Jessica Beser, Ledamot
Mobil: 070-922 99 77
E-post: jessica.beser@gmail.comEva Wodzynska, Ledamot
Mobil: 073-627 40 25
E-post: evawodzynska84@gmail.comIna Åkerberg, Ersättare
Mobil: 073-661 22 01
E-post: ina.akerberg@gmail.comOve Hedlund, Ersättare
Mobil: 073-732 87 19
E-post: ovehedlund@hotmail.comTherese Lagerman, Ersättare
Mobil: 070-369 60 22
E-post: therese.lagerman@stockholm.rbu.se


Linnéa Bertlin, Ersättare
Mobil: 072-975 70 44
E-post: linneafbertlin@gmail.com