×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROm RBU Stockholm

I RBU Stockholm jobbar vi på bred front med allt från att påverka politiker och tjänstemän i frågor som rör våra medlemmar till att ordna roliga aktiviteter för barn, ungdomar och föräldrar. Vi har cirka 2 000 medlemmar.

Föreningen verkar för att barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra, att alla ska få en bra habilitering, förskola, skola och fritid. Tyvärr är vi inte där än, många barn och unga upplever att de ställs utanför och att de inte får den hjälp de och familjen behöver. Därför är det så viktigt att vi tillsammans i RBU kräver att ALLA barn och ungdomar får en bra uppväxt, oavsett funktionshinder.

RBU – en ideell förening

RBU i Stockholms län drivs främst genom ideella insatser av föräldrar till barn med rörelsehinder. Som förälder i RBU-Stockholm kan man vara aktiv på många olika sätt, allt från att sitta som styrelseledamot till att vara kontaktombud, delta i en arbetsgrupp eller på annat sätt jobba för föreningen. Ingen insats är för liten. Alla behövs och är välkomna.

RBU fungerar som stöd, socialt och praktiskt, för föräldrar till funktionshindrade barn eller för de äldre barnen och ungdomarna själva. Inom föreningen finns tio olika diagnosgrupper. Varje diagnosgrupp representeras av ett eller flera kontaktombud som själva är föräldrar till barn med funktionshinder.

Intressepolitik

RBU Stockholms intressepolitiska arbete sker på bred front med allt från att påverka politiker och tjänstemän i frågor som rör medlemmarna till att ordna demonstrationer och skriva debattartiklar. Hör av dig om du vill vara med och påverka. Tillsammans blir vi starka!

Aktiviteter

RBU Stockholm ordnar en mängd olika aktiviteter för hela familjen. Tillsammans åker vi på utflykter, besöker museum, åker och badar med mera. På våra träffar har hela familjen chansen att träffa andra barn och vuxna i liknande situation. Återkommande aktiviteter som är populära är våra musikläger, sommarveckan på Herrfallet, ungdomsträffarna, mor- och farföräldragruppen mm. Läs gärna i kalendariet vilka aktiviteter som är på gång just nu.

Kansliet

Den dagliga verksamheten sköts från RBU Stockholms kansli på S:t Göransgatan 84, 3 tr. Kansliet består av Jessica Stjernström,  Therese Lagerman, Annika Stridh och Elise Jeppsson.

Även du som inte har någon funktionsnedsättning är varmt välkommen som medlem i RBU. Arbetar du med barn och ungdomar inom vård- och omsorg kommer du få ett stort utbyte av föreningen. Även du som är anhörig eller vän är naturligtvis hjärtligt välkommen! Kontakta kansliet på telefon 08-650 58 12 eller kontakt@stockholm.rbu.se.

RBU:s ideologiska grund

Ideologisk-grund-kortversion