Om RBU Stockholm

I RBU Stockholm jobbar vi på bred front med allt från att påverka politiker och tjänstemän i frågor som rör våra medlemmar till att ordna roliga aktiviteter för barn, ungdomar och föräldrar. Vi har cirka 1 500 medlemmar.

Föreningen verkar för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra, att alla ska få en bra habilitering, förskola, skola och fritid. Tyvärr är vi inte där än, många barn och unga upplever att de ställs utanför och att de inte får den hjälp de och familjen behöver och har rätt till. Därför är det så viktigt att vi tillsammans i RBU kräver att ALLA barn och ungdomar får en bra uppväxt, oavsett funktionsnedsättning.

RBU – en ideell förening

RBU Stockholm drivs främst genom ideella insatser av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Som förälder i RBU Stockholm kan man vara aktiv på många olika sätt, allt från att sitta som styrelseledamot till att delta i en arbetsgrupp eller på annat sätt jobba för föreningen. Ingen insats är för liten. Alla behövs och är välkomna.

Påverkansarbete

Inom RBU Stockholm bedrivs påverkansarbete inom aktuella frågor. Vi arbetar på bred front med allt från att påverka politiker och tjänstemän i frågor som rör medlemmarna till att ordna demonstrationer och skriva debattartiklar. Hör av dig om du vill vara med och påverka. Tillsammans blir vi starka!

Aktiviteter

RBU Stockholm ordnar många olika aktiviteter som segling, teaterbesök, vinteraktiviteter. Vi har även aktiviteter för hela familjen som till exempel utflykter på land och hav, badkvällar och mycket mera. På våra träffar har hela familjen chansen att träffa andra barn och vuxna i liknande situation. Återkommande aktiviteter som är populära är våra musikläger, sommarveckan på Herrfallet, den årliga skidresan, mor- och farföräldraträffarna mm. Läs gärna i kalendern vilka aktiviteter som är på gång just nu.

Kansliet

Den dagliga verksamheten sköts från RBU Stockholms kansli på S:t Göransgatan 84, 3 tr. Kansliet består av Jessica Stjernström,  Therese Lagerman, Annika Stridh, Elise Jeppsson och Elinore Brandén.

Även du som inte har någon funktionsnedsättning är varmt välkommen som medlem i RBU. Arbetar du med barn och ungdomar inom vård- och omsorg kommer du få ett stort utbyte av föreningen. Även du som är anhörig eller vän är naturligtvis hjärtligt välkommen! Kontakta kansliet på telefon 08-650 58 12 eller kontakt@stockholm.rbu.se.

RBU:s ideologiska grund

Ideologisk-grund-kortversion