Hjälp KTH i en studie om tillgängligt resande

Så här skriver KTH:

Vi på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm genomför en spännande studie om ljusförhållanden och dess inverkan på passagerare. Era unika insikter och erfarenheter är ovärderliga för vår forskning, och vi skulle vara mycket tacksamma om ni kunde bidra med er tid och kunskap. Projektet finansieras av Region Stockholm.

Studiens syfte

Att förstå hur olika ljusförhållanden påverkar personer med synnedsättning, med särskilt fokus på offentliga miljöer såsom tunnelbanestationer.

Varför är detta viktigt?

God belysning kan underlätta vardagliga aktiviteter, minska risken för olyckor och öka komforten. Vår forskning inom detta område kan leda till bättre anpassade offentliga miljöer som till exempel tågstationer, främja utveckling av innovativa ljuslösningar och stödja tillgänglighet till kollektivtrafik.

Vad innebär deltagandet?

Som deltagare kommer ni att besöka en specifik station i Stockholm där ni kommer att svara på några frågor om era upplevelser av ljusförhållanden på plattform. Experimentet är utformat för att vara så bekvämt som möjligt för alla deltagare och väntas ta högst en timme. Vårt team av forskare kommer att vara med er under hela processen.

Tid och plats

Experimentet planeras att äga rum i slutet av april till början av maj. Den exakta tidpunkten och platsen (en tunnelbanestation i Stockholm) kommer att meddelas närmare till alla intresserade deltagare.

Vi hoppas att ni ser detta som en möjlighet att direkt bidra till forskning som syftar till att göra offentliga miljöer mer tillgängliga och angenäma för personer med synnedsättning. Ert deltagande är av stor vikt för oss och kan leda till viktiga förbättringar i framtiden. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten Dnr 2024-00315-01.

Frågor? Ring 073-7652145

Anmälan

Om ni är intresserade av att delta vänligen skicka oss ett mejl med namn och telefonnummer till sthlmsafelight@gmail.com senast den 19:e april 2024.

Tack för din medverkan!

Prof Vania Ceccato, Projektledare

KTH Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm