Aktiviteter Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms stad

Funktionsrätt Stockholms län:

  • Rapportsläpp – ”Från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap”.

Rapport digitalt utanförskap

  • Nätverksträffar med Funktionsrätt Stockholms län, RFSU och Centrum för samhällsmedicin och epidemiologi.

Inbjudan RFSU och FR

Funktionsrätt Stockholms stad:

  • Politikersamtal 30/11: ”Prövas våra demokratiska rättigheter i oroliga tider?

Politikersamtal FR staden