Läsning av pjäsen ”Om jag vetat hur trygghet känns” 28 oktober

Till helgen är det Gästival på Unga Klara och under lördagen är det läsning av Maya Hultmans pjäs Om jag vetat hur trygghet känns.

Så här beskriver Maya sin pjäs:

När man ser på funktionsvariationer ser man bara en i taget, alltså antingen psykisk ohälsa eller det fysiska funktionshindret, eller NPF diagnosen, etc. Jag vill visa att en människas identitet är komplex och har flera dimensioner som samspelar” , Maya Hultman.

Det är viktigt att pjäser om hur det är att leva med normbrytande funktionalitet skrivs av personer med egen erfarenhet av det som berättas. Dessutom saknas ”inifrån perspektivet” representerat på ett nyanserat vis. Pjäsen visar de fantastiska möjligheter men även utmaningar som finns med att leva med normbrytande funktionalitet och personlig assistans.

“Jag växte upp med Maya, levde under samma tak och såg henne gå igenom varje fas av hennes liv. Min roll som bror var att kunna förmedla hennes känslor och upplevelser genom musiken vi skapade.” – Albin Hultman Karlsson, Mayas bror.

Albin och hans vänner Emma, Silas, Rasmus och Nelly har arrangerat 7 låtar som planeras att spelas till readingen av pjäsen i en blandning av live och producerad musik. Av de 7 låtarna är 2 egenskrivna låtar gjorda av de unga musikerna.

När vi skrev låten ”Safety” skrev vi det med syfte att vara direkt kopplad till pjäsen. Den första textraden If I knew what safety felt like är den engelska översättningen av titeln på pjäsen. Början av andra versen speglar det som Maya säger i slutet av pjäsen. Vi ville att musiken skulle förstärka och reflektera känslan av den kraftfulla meningen med pjäsen.

Läs mer och boka biljetter Gästival programpunkter ~ Unga Klara