Delta i forskningsprojekt om inkludering i krisberedskapsarbetet

Läs mer om forskningsprojektet här:

Vi söker deltagare till forskningsprojektet ”Att inkludera personer med funktionsnedsättningar i krisberedskapsarbetet”

Krisberedskap och krishantering berör alla invånare i samhället. Därför är det viktigt att vara flexibel, och möta många olika individers behov i arbetet med samhällsskydd. Vid Chalmers och Lunds universitet pågår just nu forskning om ökad användar-medverkan i kris – och beredskapsarbete, med fokus på inkludering och funktionsnedsättning.

Vi söker därför kontakt med Dig som har en funktionsnedsättning, eller som har en anhörig med funktionsnedsättning och som är intresserad av att medverka i projektet. Just nu önskar vi deltagare till intervjuer kring upplevelse av krisplanering och krishantering.

För mer information och anmälan, kontakta: linda.stjernholm@certec.lth.se

Se även PDF: en medinformation om projektet Forskningsprojekt kris – och beredskap