Info från Funktionsrätt Stockholm om föreläsningar, remissmöten mm

Var med och påverka temaåret 2023!

Funktionsrätt Stockholms län kommer att ha ”Hälsan i centrum” som tema under 2023, för vårt arbete med att driva gemensamma och övergripande frågor. Den 23 januari har alla medlemsföreningar chansen att påverka hur temat ska tolkas, i en gemensam workshop.

Den 23 januari, kl. 17.30-19.30

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen

Anmäl dig senast den 20 januari: https://funktionsrattstockholmslan.se/anmal-dig/

 

Remissmöte om listningstjänst

Här är inbjudan och underlag för remissmötet:

Inbjudan till remissmöte om listningstjänst

Bilaga Förslag föreskrifter

Bilaga Konsekvensutredning

 

SIS: fokusgrupp om personcentrerad vård

Svenska institutet för standarder, SIS, undersöker implementering och spridning av standarder med särskilt fokus på personcentrad vård, i samverkan med Centrum för personcentrad vård vid Göteborgs universitet, GPCC.

SIS vill gärna komma i kontakt med personer som kan berätta om sin erfarenhet av delaktighet och personcentrering inom vården, för att höra hur implementering av standarder fungerar i verkligheten. Samtalet sker i formen av en fokusgruppintervju, som tar cirka 2 timmar och kommer att ske via Zoom. Läs mer om undersökningen och medverkan i fokusgrupp för patienter via länken:

Standardutveckling – Patientdelaktighet i personcentrerad vård SIS/TK 602 – Svenska institutet för standarder, SIS

(OBS: Informationen finns till höger på sidan)