Vårens styrelsemöten 2023

Under våren gäller följande datum för styrelsemöten:

  • Tisdag 17 januari kl. 17.30
  • Tisdag 14 februari kl. 17.30
  • Onsdag 22 mars kl. 17.30
  • Onsdag 29 mars ÅRSMÖTE kl. 18.00 – IRL i RBU:s konferenslokaler
  • Tisdag 18 april kl. 17.30
  • Tisdag 16 maj kl. 17.30
  • Måndag 12 juni kl. 17.30

På styrelsemötena är det styrelsen som ses, men du som medlem kan skicka in förslag, frågor eller synpunkter som du vill ska diskuteras på mötet. Om du hellre presenterar punkten själv så kan du delta på mötet. Om du på något sätt vill bidra är du välkommen att mejla till jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se.

Till årsmötet är alla medlemmar välkomna, inbjudan går ut till alla medlemmar i ett separat nyhetsbrev eller som fysiskt brev i början av februari.