Referensgrupp till Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet Unga Berättar håller på att sjösätta ett VR-projekt (virtual reality). De är just nu i en uppstartsfas och kommer angripa tekniken utifrån ett fokus på rörelsefrihet och fysisk tillgänglighet.

Syftet med projektet är att främja barn och ungas filmskapande genom att de själva ska få utforma ett filmprojekt från start till färdig film. Deltagande ungdomar får arbeta med allt från att skriva manus, filma, regissera samt handgripligen arbeta med VR-utrustning. Projektet löper över hela 2021.

Projektledarna Peter och Fernando vill gärna i ett tidigt skede inkludera en referensgrupp vid utformandet av projektet, de skriver så här: Vi skulle önska en referensgrupp om ca 4–5 ungdomar i åldrarna 15–22 år, vilka är villiga att berätta om sina upplevelser om tillgänglighet och begränsningar i främst fysiska rum men även rent generellt.

Om du är intresserad eller har frågor kontakta Peter Jeppson på 076-123 17 36 eller Peter.jeppson@edu.stockholm.se

För mer information kan du även besöka deras hemsida https://kulturskolan.stockholm.se/ungaberattar