Kallelse till årsmöte med RBU Stockholm

Ni kallas härmed till årsmöte med RBU Stockholm tisdag 30 mars klockan 19.00.
Vi räknar med att vara klara senast 20.00. Mötet hålls digitalt via plattformen Zoom och du kan delta via dator, läsplatta eller en smart mobiltelefon.

Anmäl ditt deltagande till kontakt@stockholm.rbu.se eller 08-650 58 12 senast den 29 mars. Uppge namn, mailadress samt om du önskar få handlingarna via mail eller per post. Vill du ha handlingarna per post måste vi ha din anmälan, med postadress, senast 22 mars så att vi hinner skicka hem materialet till dig.

Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på årsmötet men endast en per familj har rösträtt (i de fall det blir aktuellt).

Varmt välkomna till årsmöte!

RBU Stockholms län

 

(Bild från Pixabay)