Enkät från Funktionsrätt och RFSU:s projekt Min sexualitet!

Så här skriver RFSU och Funktionsrätt Sverige:

“Förhoppningsvis har ni alla hört talas om Funktionsrätt Sveriges projekt ”Min sexualitet – min rätt där” vi tillsammans med RFSU under tre år arbetar för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. För att utforma det arbetet på bästa sätt kartlägger vi nu hur målgruppen själv upplever sin situation och vilka områden som behöver förbättras för att personer med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom ska få sina rättigheter tillgodosedda inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Vi gör därför just nu en stor enkätundersökning som riktar sig till alla personer med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning i Sverige och som är över 15 år. Här är länken: https://surveys.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=S21002141&I.user6=1

Enkäten kommer att vara öppen från och med nu och fram till den 7 mars. När resultaten är sammanställda kommer de att presenteras i en rapport och vi kommer även bjuda in till en gemensam konferens för att tillsammans med de förbund som önskar analysera resultaten och hur arbetet framåt ska utformas på bästa sätt.

Läs gärna mer om enkäten och projektet här:

https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/enkatundersokningen/