Vårens styrelsemöten

Följande datum sammanträder RBU Stockholms styrelse: 2 februari, 9 mars, 13 april, 5 maj och 9 juni

Det är endast styrelsen som sammanträder, däremot har du som medlem möjlighet att skicka in frågor eller förslag för diskussion inför mötena. Om du är intresserad, skicka då ett mejl till Jessica jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se senast 3 veckor innan mötet.