Välkommen på årsmöte 24 mars!

Kallelse till årsmöte med RBU Stockholm

 

RBU Stockholm inbjuder till årsmöte med middag, tisdag 24 mars klockan 17.30 på St Göransgatan 82 A på Kungsholmen. Närmaste tunnelbana är Fridhemsplan.

Vi startar klockan 17.30 med att äta wrap tillsammans. Därefter välkomnar vi våra två gästtalare.

Maria Persdotter, förbundsordförande på RBU, talar om Barnkonventionen och RBU:s delaktighet i alternativrapporteringen kring denna.

Karin Aronsson, handläggare på Funktionsrätt Stockholms län, berättar om arbetet med ”Respekt för rättigheter?” – en rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2019.

Efter en kort kaffepaus med gott tilltugg så vidtar årsmötesförhandlingarna. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet och en person i varje familj har rösträtt. Handlingar finns att tillgå på mötet. Den som vill ha handlingarna hemskickade i förväg kan beställa det via mailadressen nedan.

Anmälan till årsmötet görs till kontakt@stockholm.rbu.se eller 08-650 58 12. Vi tar emot anmälningar fram till själva årsmötesdagen men om du vill ha wrap och dryck när du kommer måste du anmäla dig senast 17 mars. Uppge namn, antal personer samt om ni vill ha vegetarisk wrap och/eller har några födoämnesallergier.

 

Varmt välkomna till en intressant kväll!