RBU Stockholm på Järvaveckan 12-13 juni

Järvaveckan är ett årligt återkommande arrangemang som i år hålls 12 – 16 juni på Spånga IP.

RBU finns på plats med ett eget tält onsdag 12 och torsdag 13 juni kl. 14.00 – 21.00.

All information om veckan hittar du på www.jarvaveckan.se . De fem dagarna är fyllda med program och aktiviteter och i år medverkar över 150 organisationer. Dessutom finns samtliga riksdagspartier på plats och exakt vilken dag respektive parti är där hittar du på Järvaveckans hemsida.

Syftet med veckan är att minska avståndet mellan folkvalda politiker och medborgarna. Veckan samlar samhällsaktörer från många branscher, föreningar och verksamheter. RBU Stockholm och RBU riks har ett gemensamt tält på området där vi möter våra medlemmar, framtida medlemmar, politiker och representanter från mängder av olika föreningar.

Det kostar ingenting att komma som besökare till Järvaveckan.

Varmt välkommen att besöka oss i vårt tält!