Delta i undersökning om assistansen!

Hej alla medlemmar i RBU Stockholm,

Jag heter Malin Beeck och skriver en uppsats i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag har gjort en enkät som skickas ut genom föreningen och som jag hoppas att ni kan vilja svara på. Den handlar om assistansersättningen och möjligheten att jobba.

Med den här undersökningen vill jag nå personer som har förlorat statlig assistansersättning från Försäkringskassan, fått minskad assistansersättning från Försäkringskassan eller som har fått avslag på sin ansökan om assistansersättning från Försäkringskassan. Jag vänder mig också särskilt till anhöriga.

Undersökningen är uppdelad på två enkäter.

En för personen som behöver assistans:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQsW21HaNx11L8fJV9l3p4Dg3kvEY1movYPYK_c77gxsDTzw/viewform?usp=sf_link

och en för anhöriga till personer som behöver assistans:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclOY9FBu29AT87oEiqUDdc4TBfDycVYBh5mptWCSofG5ytTQ/viewform?usp=sf_link

Skicka bara ditt svar en gång!
Det gör ingenting om det bara är en av er som kan eller vill svara på enkäten.

Undersökningen vill ge en bild av hur förändringar i assistansen påverkar möjligheterna arbetslivet, både för personer som behöver assistans och för anhöriga till personer som behöver assistans. Ju fler som svarar desto mer kan vi säga om hur assistansen påverkar möjligheterna att jobba, och om hur brist på assistans påverkar mängden obetalt arbete anhöriga lägger ner på att assistera. En del av frågorna berör också politiska attityder och är till för att undersöka om förändringarna i assistansen har påverkat väljarbeteende, tillit och politiska sympatier.

Den som bara orkar svara på den första delen av enkäten eller som inte vill svara på frågor om politik kan hoppa över det.

Jag hoppas att du som har blivit av med/nekad assistans ska kunna ta dig tid att svara! Enkäten tar ungefär 10 minuter att göra.

Vänliga hälsningar

Malin Beeck