Vad tycker våra landstingspolitiker?

Snart är det val och RBU Stockholm har ställt fyra viktiga frågor till Stockholms landstingspolitiker.  Svaren har tidigare publicerats i Utsikt nummer 2/2018. Tyvärr föll miljöpartiets svar bort, men här kommer svar från samtliga landstingspartier.

Frågorna handlar om;

  • Tillgänglig kollektivtrafik
  • Transition inom vården
  • Vårdcentraler med specialistinriktning
  • Familjekoordinator

 

Läs samtliga frågor och svar från våra politiker här.

 

Frågorna i sin helhet;

Tillgänglig kollektivtrafik

Så många som möjligt ska kunna använda den ordinarie kollektivtrafiken. Trots att det pågår ett arbete att möjliggöra för fler att åka kollektivt så är det många som utesluts på grund av otillgänglighet. Det är diskriminerande. Dessutom är det dyrare med färdtjänstlösningar. Med ganska små medel skulle många fler kunna åka kommunalt. Hur arbetar ni med frågan om tillgänglig kollektivtrafik? Vilka konkreta förslag har ni?

 

Transition inom vården

Innan en person är 18 år finns ett stort nätverk och uppföljningar inom vården. När man fyller 18 år kan det uppstå situationer som ställer till stora problem. Det kan till exempel vara att överlämning från barn till vuxenvård inte sker som den ska eller att man inte längre är berättigad vissa insatser eller åtgärder så som lugnande medel innan en behandling eller smärtlindring. Att bli 18 kräver plötsligt ett aktivt uppsökande av insatser, som många gånger är ganska många, och det finns inte längre någon samordning kring insatserna. Hur arbetar ni för att förbättra rutiner kring transitionen? Vad gör ni för att det ska bli enklare att gå från barn- till vuxenvård?

 

Vårdcentraler med specialistinriktning
Vad anser ni om att ha ett fåtal vårdcentraler med specialistkompetens istället för som idag ha vårdcentraler för alla? Idag saknas ofta kompetens kring personer med komplexa vårdbehov som t ex flerfunktions-nedsättning. Personalen på vårdcentralerna hinner aldrig bygga upp kompetens kring dessa patienter då de är spridda över många vårdcentraler. Vad tycker ni om att ha fåtal vårdcentraler med specialistkompetens för dessa patienter?

 

Familjekoordinator

För 4 år sedan drev landstinget ett projekt där ett antal familjer fick en koordinator för att underlätta samordningen av alla kontakter och tidsbokningar. I en familj ställs det stora krav när allt i vardagen ska fungera. Om varje familj får en koordinator tror RBU att man kan effektivisera och på sikt spara pengar t ex med tanke på hur många föräldrar som idag blir utbrända. På vilket sätt har detta projekt följts upp? Är frågan om koordinator något ni vill jobba vidare med och på vilket sätt?

 

RBU_Partiernas_Svar