Midsommarläsning

Nu har Utsikt nummer 2/2018 lämnats in för tryck och kommer att skickas ut till dig som medlem i slutet av nästa vecka, 28-29 juni. Men redan nu kan du kika in på den digitala versionen. Här kan du läsa Julia Snees debattartikel “Politikerna leker med våra liv” och på sidan 10 har vi ställt politikerna mot väggen och bett alla partier besvara fyra aktuella frågor.

Jessica Lerner skriver om livet med sin storebror John som har en svår CP-skada. På omslaget ser du Johan som demonstrerar på första maj, mer om detta på sidan 8.

https://flipflashpages.uniflip.com/3/35014/1095687/pub/html5.html