Tre nya styrelsemedlemmar

Bakre raden från vä: Robert Metz, Lill Hultman, Carina Pahl Skärlind, Annika Stridh, Therese Lagerman, Jessica Beser samt Sonia Hantman. Främre raden: Ewa Wodzynska

 

Årsmöte 27 mars

Under tisdagens årsmöte lämnade Rickard Friberg sitt uppdrag som ordförande för RBU Stockholm och lämnade över till Annika Stridh.

Rickard har varit styrelseledamot sedan 2008, kassör mellan 2011-2013 och ordförande mellan 2014-2018.

 

Annika Stridh har arbetat i styrelsen sedan lång tid tillbaka och är väl insatt i RBU:s frågor.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Carina Pahl, Jessica Beser samt Therese Lagerman.