RBU Stockholms medlemsenkät 2017

För att kunna förbättra och utveckla arbetet inom RBU Stockholm hoppas vi att du vill hjälpa oss att fylla i vår medlemsenkät. Dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter av RBU så att vi tillsammans kan bli en ännu bättre förening. Enkäten tar knappt tio minuter att fylla i och dina svar är helt anonyma.   Klicka på länken för att börja fylla i.  

https://sv.surveymonkey.com/r/7G7Q3PG