Kallelse till årsmöte

Välkomna till årsmöte med RBU Stockholm, tisdagen den 28 mars.

Vi börjar kvällen med att äta en god italiensk buffé tillsammans och kanske knyta lite nya kontakter med styrelse och övriga medlemmar. Buffén står uppdukad från klockan 17.30.

Vi har även bjudit in en representant för BRIS, som kommer och berättar om sin verksamhet med särskild inriktning på funktionshinderfrågor vid 18.00.  Det kommer även att finnas tid för frågor och dialog under kvällen.

Som vanligt håller vi till i RBU Stockholms lokaler på St Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.

Ungefär vid 19.30 tar årsmötesförhandlingarna vid. På årsmötet ska vi välja styrelse, anta budget och verksamhetsplan, hantera bokslut och årsberättelse mm. Alla årsmöteshandlingar finns att tillgå på mötet. Om någon vill ha dem i förväg, meddela oss via mejl  (se nedan) eller telefon 08-650 58 12 så skickar vi dem per mejl.  Alla medlemmar i RBU Stockholm är välkomna på årsmötet. Rösträtt har dock endast en person per huvudmedlemskap (i de flesta fall en person per familj). Eftersom vi bjuder på mat måste vi ha er anmälan till årsmötet senast 23 mars till kontakt@stockholm.rbu.se. Uppge i anmälan hur många som kommer samt om någon har födoämnesallergi.