14 mars

Styrelsemöte

Styrelsemöte i RBU Stockholm hålls tisdagen den 14 mars kl. 17.30 i RBU Stockholms lokaler på S:t Göransgatan 82A.