14 maj

Skolmöte

Öppet möte för alla medlemmar i RBU Stockholm. Tema för kvällen är skolan och vi diskuterar de skolfrågor som ni deltagare vill ta upp. En fråga som kommer upp är vilka möjligheter som finns för barn med rörelsenedsättning som läser enligt grundskoleplanen. Vissa barn går integrerat i ”vanlig” klass och andra i Rh-klass eller Rh-skola. Rh-skolorna verkar försvinna, det skiljer mycket mellan olika kommuner och det saknas ofta information för föräldrar till små barn som ska börja i skolan.

Vi bjuder på fika.

 När: Tisdag 14 maj kl. 18.00
Var: S:t Göransgatan 82A

Anmäl ditt deltagande senast 9 maj till kontakt@stockholm.rbu.se. I anmälan ska du uppge namn, mobil, mejl samt om du har några födoämnesallergier.