28 augusti

Skansen för alla

Onsdag 28 augusti bjuder RBU Stockholm, tillsammans med sex andra föreningar, in till en rolig och händelserik dag på Skansen. På plats kommer vi gemensamt erbjuda aktiviteter som rullstolshinderbana, ansiktsmålning, tennis, cirkus och allsång med Ayla. Här är programbladet: Skansen för alla

Alla som är medlemmar i RBU Stockholm går in gratis (mot uppvisande av medlemskort/inbjudan).

Anmälan behöver vi senast 23 augusti till kontakt@stockholm.rbu.se. Skriv i anmälan hur många ni blir så skickar vi så många inbjudningar som ni behöver. Vid entrén visar ni upp medlemskort eller inbjudan som ni får per epost efter anmälan. Observera att inbjudningarna är personliga.

Varmt välkomna till Skansen för alla!