30 januari

Möte om skolan

Öppet möte för alla medlemmar i RBU Stockholm. Tema för kvällen är skolan och vi diskuterar de skolfrågor som ni deltagare vill ta upp.

En fråga som kommer upp är vilka möjligheter som finns för barn med rörelsenedsättning som läser enligt grundskoleplanen. Vissa barn går integrerat i ”vanlig” klass och andra i Rh-klass eller Rh-skola. Rh-skolorna verkar försvinna mer och mer, det skiljer mycket mellan olika kommuner och det saknas ofta information för föräldrar till små barn som ska börja i skolan.

När: 30 januari kl. 18.00
Var: S:t Göransgatan 82A.

Anmälan senast 28 januari till kontakt@stockholm.rbu.se. I anmälan ska du uppge namn, mobil, mejl samt om du har några födoämnesallergier.