28 mars

Årsmöte med BRIS

Tisdagen den 28 mars håller RBU Stockholm årsmöte i föreningens lokaler på S:t Göransgatan 82A. Från kl.17.30 står en italiensk buffé uppdukad och kl. 18.00 kommer BRIS att berätta om sin verksamhet, med inriktning på sin stödverksamhet samt hur BRIS jobbar med funktionshinderfrågor. Därefter är det dags för de vanliga årsmöteshandlingarna. Din anmälan önskar vi senast torsdagen den 23 mars till kansliet på tel: 08-650 58 12 eller via mejl: kontakt@stockholm.rbu.se