Habilitering & Hälsas frågetjänst

Så här skriver Habilitering & Hälsa:

Inom Habilitering & Hälsa finns en frågetjänst där socionomer svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Vi har också en annan telefonrådgivning som ger stöd i svåra utmaningar i vardagen, till exempel att hantera konflikter och stress. Personer med funktionsnedsättning och närstående kan boka en tid för ett telefonsamtal med oss till båda dessa tjänster via habilitering.se. Vi ringer därefter upp den bokade tiden. Samtalet är kostnadsfritt, kan vara 45 minuter och journalförs.

Frågetjänst och rådgivning (habilitering.se)

Habilitering & Hälsas nya folder som bifogas finns även för nedladdning här:
Folder om frågetjänst och rådgivning (habilitering.se)