Erfarenheter under covid-19 – samtal i grupp 7/10

Så här skriver Funktionsrätt Stockholms stad:

Projektet ”Våra röster ska höras” drivs av Funktionsrätt Stockholm stad. Vi samlar in berättelser från personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, som bodde i Stockholm under covid-19-pandemin.

Hur påverkades du? Vad behöver vi tänka på nästa gång det blir en pandemi?

Vi vill lyfta fram fler och okända erfarenheter till Stockholms politiker. Kom och dela din berättelse med oss!

Samtalet kommer att spelas in och bli anonymt. Vi använder det för att göra en rapport och sätta citat på vår webbsida.

Tid: Lördag 7 oktober 14-15.30

Plats: ÅttiotvåAn, St Göransgatan 82A

Anmälan: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se, tel: 073-089 94 46

Lokalen har hörselslinga. Säg till i förväg om du behöver skriv- eller teckenspråkstolk, så ordnar Marian det.

Om du inte kan komma, men vill dela din berättelse, hör av dig till Marian.

Varmt välkommen!