Påfyllnadsdos av covid-19 vaccin för patienter med nedsatt immunförsvar

Nu erbjuds fler patienter med måttligt nedsatt immunförsvar en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19 vaccin. Det ska ha gått minst tre månader sedan senaste dos.

Erbjudandet gäller patienter mellan 18 och 64 år som har måttligt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling. Det kan till exempel gälla immunbristsjukdom, reumatisk sjukdom eller cancersjukdom där patienten behandlas med kortison, biologiska läkemedel eller cytostatika. Behandlande läkare kan även göra en bedömning om patienten har behov av en fjärde vaccindos.

För mer information, se denna länk