Tips! Enkät om tillgänglig TV!

Den 1 juli ska MPRT, myndigheten för press, radio och tv, ta beslut om nya krav på tillgängligt TV-innehåll. Det kan till exempel gälla textning eller syn- och teckenspråkstolkning. Funka, marknadsledande experter inom digital tillgänglighet, har fått förnyat förtroende att ta fram ett beslutsunderlag. För att underlaget ska bli så heltäckande och rättvisande som möjligt behöver de målgrupper som berörs mest komma till tals. RBU är en av de målgrupperna.

Här behöver vi din hjälp. Funka vill bland annat veta hur de målgrupper RBU företräder ser på TV – på vanliga tv-apparater, i datorn, och i mobilen? Vilka behov av tillgänglighet finns?

Om du vill ta chansen att påverka hur de nya kraven ska se ut så ber vi dig svara på Funkas enkätundersökning som tar 10 minuter. Sista svarsdag är 5 februari!

Man kan vara anonym med Funka ser gärna att man lämnar sin epost-adress om de behöver ställa fördjupande frågor. Resultatet av enkätundersökningen och övriga efterforskningar som Funka gör kommer publiceras på MPRT:s webbplats.

Enkäten hittar du här