Ledig tjänst som medlemsansvarig

Vi söker en engagerad medlemsansvarig till RBU Stockholm
(Stockholms länsförening för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)
OBS! ansökningstiden har förlängts

På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential och maximera sitt liv. Nu söker vi dig vars främsta uppgift är att rekrytera nya medlemmar till RBU Stockholm och säkerställa nöjdhet och ta till vara engagemanget hos existerande medlemmar. Det innebär att identifiera de bästa kanalerna för att nå familjer med barn som har funktionsnedsättningar och att utforma information och budskap på ett sätt som får dem att ta steget att bli medlemmar. Initiera, arrangera och administrera aktiviteter så att medlemmar kan mötas för att få information, kunskap och dela erfarenheter.

Ledig tjänst på RBU Stockholm