Två nya suppleanter valda

Under årsmötet som hölls tisdagen den 28 mars omvaldes Rickard Friberg som ordförande i RBU Stockholms styrelse i ytterligare ett år. Även Robert Metz, Ewa Wodzynska och Sonia Hantman omvaldes och det på två år.

Kvarstod gjorde Annika Stridh, Stefan Swedenrose samt Lill Hultman. Till ersättare omvaldes Ina Åkerberg och Ove Hedlund. Linnea Bertlin och Nathalie Komorowski nyvaldes på ett år som ersättare i styrelsen. Därmed består styrelsen av sju ordinarie ledamöter samt fyra ersättare.

Maria Persdotter, Riksförbundets ordförande höll i ordförande klubban på mötet.

Ny styrelse: bakre raden från vä: Stefan Swedenrose, Sonia Hantman Robert Metz, Annika Stridh, Rickard Friberg. Främre raden från vä: Ewa Wodzynska och Linnea Bertlin.

Linnea Bertlin nyvaldes som suppleant i styrelsen.

Representant för Bris och Lill Hultman

 

Maria Persdotter från RBU:s riksförbund höll i ordförandeklubban.