×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERTips på föreläsningar och seminarier

Samtalsträffar för föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning:

Föreläsning Habilitering & Hälsa

Obs! Anmäl dig här

_________________________________________________________________________________________

Anhörigstöd Täby/Österåker arrangerar en workshop för dig som är förälder/anhörig till ett barn med flerfunktionsnedsättning:

Ett gott liv för alla

__________________________________________________________________________________________

Här är en inbjudan från RBU Göteborg:

Vuxensyskon Konferens 2019

__________________________________________________________________________________________