×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERBli krönikör i Utsikt!

Vill du skriva en krönika i RBU Stockholms medlemstidning Utsikt?

En krönika är en kortare text där skribenten (författaren) ges utrymme att utrycka sina egna tankar och reflektioner. Det kan t ex handla om situationer som uppstår i vardagen, på jobbet eller i skolan. Det kan röra politiska beslut eller en fråga som du brinner för.

Beskrivning av uppdraget

Att skriva en krönika för RBU Stockholms medlemstidning Utsikt. Antingen vid ett enstaka tillfälle eller i ett rullande schema tillsammans med 4 – 5 andra personer. Uppdraget går att förbereda i god tid, men du kommer få information om manusstopp för årets nummer.

Vem får skriva?

Just för detta uppdrag är det önskvärt att du eller en anhörig till dig har någon typ av funktionsvariation. Du får gärna, men måste inte, vara medlem i RBU Stockholm.

Hur lång ska texten vara?
Din text får vara högst 4500 tecken inkl. blanksteg.

Arvode

800 kr, före skatt, som ska omfatta både text och eventuell bild.

En bild är inte ett måste, utan en valmöjlighet.

Arvodet betalas ut, till det konto som du har uppgivit, när tidningen har gått till tryck.

Val av ämne och redigering

Du har stor frihet att välja vad du vill skriva om men din text, precis som alla andra texter i tidningen, kommer godkännas av vår redaktör. När vi har fått din text läser vi den och, vid behov, redigerar den i samråd med dig. Om det uppstår hinder eller idétorka på vägen så kommer du få stöd av de som jobbar med Utsikt.

Kontakta kansliet om du är intresserad av att skriva!

Kontakta Elise Jeppsson på RBU Stockholms kansli om du är intresserad av att skriva i Utsikt. Hon nås på elise.jeppsson@stockholm.rbu.se eller 0766 47 14 51.