Annonsering i Utsikt

Utsikt skickas ut till föreningens cirka 500 medlemsfamiljer i Stockholms län. Tidningen har en upplaga på  1 100  exemplar och skickas även ut till habiliteringar och RH-skolor i länet. Dessutom delar vi ut den gratis till barnsjukhus, fritidsgårdar och kommunala verksamheter samt andra lämpliga platser där våra medlemmar ofta befinner sig.

Annonspriser 2024

Helsida: 6 325 kr

Halvsida: 4 345 kr

1/4-sida: 2 805 kr

1/8-sida: 1 595 kr

Vid bokning av fyra annonser i rad lämnar vi 20 % rabatt på totalpriset.

Ovanstående priser gäller vid leverans av tryckfärdigt digitalt annonsunderlag. RBU kan vid behov hjälpa till att ta fram tryckoriginal för annonser, men debiterar då annonsören kostnaden för detta.

Utgivningsplan

Utgivningsplan 2024

Bokning

Hör av dig till Elise på 0766 47 14 51 eller elise.jeppsson@stockholm.rbu.se om du vill boka en  annons eller har frågor. Den färdiga annonsen önskar vi sedan i en tryckfärdig PDF-fil mejlad till ovanstående mejladress.