Kontaktombud

Inom varje diagnosgrupp finns ett eller flera kontaktombud. Kontaktombuden ordnar aktiviteter för diagnosgruppens medlemmar som läger, föräldrakvällar, familjeträffar och mycket mer. Som förälder kan du också ringa till ditt kontaktombud för att få råd och stöd eller bara prata.

Vill du bli kontaktombud för din diagnosgrupp? Hör i så fall av dig till RBU:s kansli via mejl kontakt@stockholm.rbu.se eller telefon 08-650 58 12 så berättar vi mer om vad det innebär att vara kontaktombud.

 

Våra diagnosgrupper

 

ADHD-gruppen

Kontaktombuden inom ADHD-gruppen ordnar läger, tematräffar och annat för medlemmarna. Några av kontaktombuden vill inte bli uppringda angående privata frågor. Nedan ser du vem du kan ringa om du behöver prata. Det går också bra att ringa till kansliet vid behov.

Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

 

CP-gruppen

Kontaktombuden inom CP-gruppen ordnar läger, tematräffar och annat för medlemmarna. Inom CP-gruppen finns också ett speciellt kontaktombud för dig med förskolebarn som har en cp-skada – CP-mini.

Jessica Metz (mini)
jessica@metzdata.nu

Jessica Ferdman (mini)
jessica.ferdman@assistansibalans.se

Mattias och Marita Gustafsson (midi)
maritias@telia.com

 

CP-gruppens mor- och farföräldragrupp

Sally Lundin
sos.lundin@telia.com
Mobil: 070-588 74 05

Anita Gustafsson
Mobil: 070-770 58 93
Hem: 08-560 321 53

 

Flerhandikapp och övriga diagnoser

Inom flerhandikappgruppen sker många arrangemang tillsammans med CP-gruppen. Det finns ändå ett särskilt kontaktombud för den här gruppen då problemen ofta är speciella för familjer där barnet har omfattande funktionshinder. Många familjer är med i både CP-gruppen och Flerhandikappgruppen.

Jessica Molin
jessica.molin@assistansibalans.se

 

Ryggmärgsbråck

Inom ryggmärgsbråcksgruppen sker många aktiviteter för familjer med barn och unga med ryggmärgsbråck. Ett evenemang som brukar återkomma varje vinter är en uppskattat resa till totalskidskolan i Åre. Dessutom ordnar kontaktombuden temakvällar, medlemsträffar och annat kul.

Rita S:t Clair Maitland (sammankallande)
rita.st@telia.com

Gerda Lindholm
gerda@dalsbruk.com

Johanna Holmberg
jojo_kihlstrom@hotmail.com

 

Hydrocefalus

Vakant

 

Kortväxta

Inom diagnosen kortväxta sker de flesta arrangemang på nationell nivå eftersom det är så få medlemmar i gruppen.
Gunilla Tjäder
Tel: 08-783 07 57

gunilla.tjader@hotmail.se

 

Medfödd benskörhet (OI)

Therese Rudolfsson
Tel: 08-429 85 45
therese1533@hotmail.com

 

Muskelgruppen

Inom muskelgruppen finns för närvarande ett kontaktombud, men vi blir gärna fler, så hör av dig om du är intresserad. Muskelgruppen representerar en rad olika muskelsjukdomar och ordnar aktiviteter, läger och annat kul.

Reinier Hjelm
reinier.hjelm@telia.com

Linda Hammarqvist
lindamh73@gmail.com

 

Plexusskada

Plexus är en ny diagnosgrupp i RBU sedan år 2005. Mycket av arbetet sker på riksnivå då det är få medlemmar i gruppen.

Vakant

Prader-Willi Syndrom (PWS)

Inom diagnosen PWS sker de flesta arrangemang på nationell nivå eftersom det är så få medlemmar i gruppen.

Vakant