24–26 september

Musikläger på Mättinge för dig 13–25 år

Från fredag 24 september till söndag 26 september skapar vi musik, har disco och umgås på Mättinge, söder om Trosa. Vårt populära musikläger är öppet för alla oavsett diagnos.

Antalet platser är begränsade och om fler anmäler sig än vi har plats för lottas platserna ut i kombination med att vi tar hänsyn till om man har varit med på RBU Stockholms musikläger tidigare.

  • Kostnaden för hela helgen är 1 050 kr per ungdom (mat, logi, lakan & handdukar ingår).
  • Kostnaden för medföljande assistent är 3 000 kr (assistenter subventioneras inte utan betalar självkostnadspris för mat och logi).
  • Resa till och från Mättinge ordnar var och en själv.

Obs! deltagare över 18 år och assistenter som följer med måste ha vaccinerat sig mot Corona.

Datum: 24-26 september

Plats: Mättinge

Sista anmälningsdag: din intresseanmälan vill vi ha senast 30/8 till kontakt@stockholm.rbu.se.

I intresseanmälan ska du uppge namn, ålder, mejladress och mobilnummer, hur många assistenter du har med dig samt om du eller dina assistenter har någon födoämnesallergi.

Om det är något annat du tycker att vi bör veta så uppge det också i din anmälan.

 

Välkommen in med din intresseanmälan!