Region Stockholm om vaccination

Telefonbokningstjänst för vaccinering mot covid-19

Länets 15 vaccinationsmottagningar får från och med onsdag 21/4 stöd av en telefonbokningstjänst för vaccinering mot covid-19. Telefonbokningstjänsten är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet och vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk. Tfn. 1177, knappval 6 (svenska och engelska), öppettider 08-19 måndag-söndag. Länk till sll.se: Nu öppnar telefonbokningstjänst till vaccinationsmottagningarna i Region Stockholm – Region Stockholm (sll.se)

Start för vaccineringen av personer i åldern 18-64 år med riskfaktor (fas 3)

Med start 21/4 kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare. Länk till sll.se: Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3 – Region Stockholm (sll.se)

Information med bildstöd om vaccination

Om vaccinet:

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_om_vaccinet.pdf

 

Vaccination steg för steg:

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_vaccination_steg_for_steg.pdf

 

Så här går vaccinationen till:

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_sahar_gar_vaccinationen_till.pdf

 

Bildstöd för samtal om vaccination:

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_samtal_om_vaccination.pdf