Rickard Friberg

Hur kan man fuska inom Personlig Assistans?

Rickard Friberg

“En relevant fråga eftersom det i stort sett är det enda politiker, tjänstemän och media talar om. Och jag fick börja tänka efter. För helt lätt är det inte om man vill fuska.

Den tioprocentiga-fuskteorin och dess metod är idag starkt ifrågasatt från både Brå och forskarhåll. Att Begler, Regnér m.fl. trots detta krampaktig håller fast vid den vittnar snarare om en annan agenda – att systematiskt svartmåla reformen för att kunna legitimera den nedmontering som skett och fortsättningsvis kommer att ske.” skriver Rickard Friberg, ordförande i RBU Stockholm

Rickard Friberg reder ut begreppen och gör ett par räkneexempel. Är det verkligen möjligt att fuska för 2-3 miljarder som Försäkringskassan påstår? Läs Rickard Fribergs artikel, publicerad i Utsikt december 2017.