Förfrågan om deltagande i digital fokusgrupp – vårdnadshavare

Gullers Grupp gör, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och med deltagande av Statens Medieråd, en studie som syftar till att öka kunskapen kring mediaanvändning hos unga, med särskilt fokus på barn med fysisk funktionsnedsättning mellan 10 och 18 år.

Studien är en del i det uppdrag som Folkhälsomyndigheten och Statens Medieråd har fått av regeringen – att sammanställa kunskap om samband mellan hälsa (psykisk och fysisk, kognitiv utveckling) och digital medieanvändning. Utifrån kunskapsunderlaget ska myndigheterna ta fram åldersanpassad vägledning och rekommendationer om digital medieanvändning bland barn & unga 0-18 år.

Inom studien arrangeras en fokusgrupp med vårdnadshavare till den aktuella gruppen, alltså barn med fysisk funktionsnedsättning mellan 10 och 18 år. Den kommer äga rum tisdag 19 mars klockan 18.00. Fokusgruppen kommer hållas på Teams, vara i ungefär 90 minuter, och man behöver inte förbereda sig. Som tack för sitt bidrag får varje deltagare ett ”Superpresentkort” (https://gogift.com/sv/se/sek/shop/superpresentkortet/698127934611374080) värt 500 kronor.

Om du är intresserad av att delta mejlar du till Jonas Lindberg jonas.lindberg@gullers.se eller ringer på 0707 35 71 31.