Seminarium: Aktuell forskning om funktionshinder 2 december (kort varsel)

Inom Marie Cederschiöld högskola pågår forskningsprogrammet MOD (Människovärde och delaktighet – om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning). Den 2 december bjuder de in till seminarium. Läs mer i inbjudan:

Inbjudan Funktionshinderseminarium 2 dec 2022

eller på deras hemsida Seminarium: Forskning om funktionshinder – Marie Cederschiöld högskola (mchs.se)