Manifestation: “Varför rädda våra liv, när vi ändå inte får leva?”

“Varför rädda våra liv, när vi ändå inte får leva?”

Var: Sergels torg

När: Tisdag 10 september klockan 12.00-14.00

Vårt syfte
På grund av indragna assistanstimmar är det många människor som blivit oerhört begränsade i sina liv. Människor lever isolerade och ensamma utan att kunna komma utanför sin bostad.

Människor som är beroende av stöd får inte den hjälp som behövs och under de senaste åren har flera valt att avsluta sina liv. I ren desperation.

Tyra, 20 år, tog sitt liv den 12 december 2018, för att hon inte längre orkade kämpa. Hon och många fler har lämnat oss alldeles för tidigt på grund av myndigheter och politikers svek. Det vill vi sätta stopp för!

Därför inbjuder vi till en manifestation i samband med Riksdagens högtidliga öppnande för hösten. Kom och gör din röst hörd för dem som inte kan!

Ta med dig alla du känner och delta i vår kamp.

Hjälp oss att ge en röst åt dem som inte längre finns, kan eller orkar kämpa på egen hand på grund av indraget LSS-stöd.

Hjälp oss att uppmärksamma våra politiker om problemen som uppstår när personer med funktionsnedsättningar nekas hjälp.

Hjälp oss att stötta dem som lider och lever i det tysta.

Hjälp oss att visa att vi inte tolererar denna typ av behandling.

Alla människor har rätt till ett drägligt liv, oavsett fysiska och psykiska hinder.

Vi kräver
• Återupprätta LSS till grundtanken i lagen
• Gör funktionshinderkonventionen till lag
• Rörlighet (färdtjänst och kollektivtrafik)

Väl mött på Sergels torg, mitt på plattan.

Arrangörer är RH-gruppen, bestående av: Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Neuroförbundet Stockholm Stockholms Län, Personskadeförbundet RTP – Stockholms läns distrikt, RTP-S, DHR Stockholms läns distrikt, RBU Stockholm samt UNGA RÖRELSEHINDRADE STOCKHOLM.