×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStudenter på KI vill ta del av dina erfarenheter

Publicerad: 03-Okt-2017

Studenter på arbetsterapeutprogrammet på Karolinska Institutet (KI) söker föräldrar till barn med fysiska funktionsvariationer mellan 5-10 år för intervjuer under oktober månad.

Syftet med examensarbetet är att beskriva vårdnadshavarens erfarenheter av samspelet med arbetsterapeuten i familjecentrerad vård.

Examensarbetet innefattar kortare intervjuer på cirka 40 minuter med ett tiotal barns vårdnadshavare. Intervjuerna kommer att äga rum på KI eller på plats som passar dig som förälder.

Ivana Zoric och Doris Töniste hoppas på ditt deltagande och ser fram emot att ta del av just dina erfarenheter. Ring 0703-917 853 eller mejla: ivana.zoric@stud.ki.se

Examensarbete Missivbrev